Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DTm Services B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DTm Services B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan DTm Services B.V. verstrekt. DTm Services B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom DTm Services B.V. gegevens nodig heeft

DTm Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan DTm Services B.V. uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een transportopdracht, of inslag, opslag en uitslag.

 

Hoe lang DTm Services B.V. gegevens bewaart

Uw geregistreerde gegevens worden in het bestand van DTm Services B.V. bewaard voor de uitvoering van eventuele herhalingsopdrachten.

 

Delen met anderen

DTm Services B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij een subverwerker inschakelen voor de uitvoering van uw opdracht. De subverwerker wordt gehouden aan dezelfde strenge eisen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals deze gelden voor DTm Services B.V., voortvloeiend uit vigerende wetgeving.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van DTm Services B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DTm Services B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

DTm Services B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van DTm Services B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DTm Services B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DTm Services B.V. heeft hier geen invloed op. DTm Services B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via DTm Services B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar email@dtmservices.eu. DTm Services B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is DTm Services B.V. eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan DTm Services B.V. kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

 

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van DTm Services B.V. de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van DTm Services B.V. in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

 

Beveiligen

DTm Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DTm Services B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen, door middel van versleuteling van de door u verstuurde gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTm Services B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DTm Services B.V. op via email@dtmservices.eu www.DTm Services B.V..nl is een website van DTm Services B.V. DTm Services B.V. is als volgt te bereiken:


Vestigingsadres: Rudolf Dieselstraat 21, 7442 DR Nijverdal. Telefoon: 0548 – 366113
E-mailadres: e-mail@dtmservices.eu

DTm Services BV|Alle rechten voorbehouden
Privacybeleid|Disclaimer|Sitemap