DTm PreLogistics. Een bedrijfsdiscipline die u veel oplevert.

WereldOver het begrip logistiek is al veel gezegd en geschreven. Allerlei definities zijn er op los te laten en dit aantal lijkt nog steeds te groeien. Volgt u het nog allemaal?
Voor DTm PreLogistics gaat logistiek over het zo efficiënt mogelijk managen van uw goederen- en informatiestromen.
Dit proces van managen, plannen en beslissen wordt tegenwoordig ook steeds vaker Supply Chain Management (SCM) genoemd, een term die wat ons betreft de lading prima dekt.
Een belangrijk verschil met het begrip logistiek is dat SCM een bredere blik werpt op de complete logistieke ketting en op alle afzonderlijke schakels waaruit deze zogenaamde
logistic chain bestaat.

 

Het digitale tijdperk is nog maar net begonnen maar de eerste gevolgen van de digitale mogelijkheden worden steeds duidelijker:
Informatiestromen worden groter en steeds sneller;
Big data stelt ons in staat om betere inschattingen te maken;
Iedere schakel in de supply chain gaat hogere eisen stellen aan de omliggende schakels of zet deze zelfs buiten spel;
samenwerking met behoud van identiteit en het vermogen tot exploitatie wordt noodzakelijk om te overleven.
Al deze zaken hebben ingrijpende gevolgen voor de positionering van zowel de interne als de externe logistiek binnen uw organisatie.
ContactBij de interne logistiek denken we dan vooral aan alle afdelingen en processen waarlangs het complete bedrijfsproces zich afspeelt. Is iedere afdeling zich bewust van de behoeften en mogelijkheden in de voorliggende en nakomende schakel in het bedrijfsproces?
Weet de verkoper in de buitendienst welke levertijden hij zijn klanten kan toezeggen? En weet het Hoofd Productie welke van zijn producten door de afnemers kort of lang van tevoren worden besteld?
Is het managementteam voldoende overtuigd van de noodzakelijke extra budgetten voor interne voorlichting en informatie?
Het is van belang dat de muurtjes tussen afdelingen en processen worden neergehaald waardoor een open werk- en denkveld ontstaat waarbinnen wordt gecommuniceerd met respect voor en kennis van elkaars mogelijkheden.

 

LogistiekDe groeiende urgentie voor een goed extern logistiek proces dwingt u om te kijken naar de andere externe partijen met wie u de Supply Chain vormt. Leveranciers, logistiek dienstverleners, vervoerders, groot- en/of detailhandel en de eindafnemer zullen door hun gedrag en eisen een steeds belangrijker stempel drukken op uw beleid en daarmee op uw logistieke beslissingen.
Samenwerking binnen de supply chain wordt de nieuwe norm. Maar wie neemt het initiatief? Wie gaat de rol van de Supply Chain Manager op zich nemen? En, doodeng, hoe gaat het met mijn winstgevendheid op het moment dat ik meer informatie met andere partijen moet gaan delen?
Deze en nog veel meer vragen zorgen ervoor dat de zo noodzakelijke samenwerking maar zeer moeizaam op gang komt. Heel begrijpelijk maar hoe moet het dán?
Wat we in de praktijk vaak zien is dat de vervoerder of logistiek dienstverlener de rol van ketenregisseur op zich neemt. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen en de voor de hand liggende argumenten van dit initiatief kleven hier toch een aantal bezwaren aan:
De als ketenregisseur optredende partij is zelf onderdeel van de supply chain en hierdoor nooit helemaal neutraal.Verschillende belangen binnen dezelfde supply chain staan een regisseursrol van één van deze partijen in de weg.
In de meeste supply chains treden meerdere vervoerders op waardoor de strekking van de mogelijkheden van één vervoerder beduidend minder wordt.

 

DTm PreLogistics werkt als onafhankelijk ketenregisseur binnen uw supply chain. Onze insteek hierbij is om iedere schakel de gelegenheid te geven om “veilig” mee te werken aan een samenwerkend geheel met als uiteindelijk doel verbetering van efficiency en behoud van bestaansrecht.
Naast Supply Chain Management houdt DTm PreLogistics zich, vaak in samenwerking met andere partijen, ook bezig met de ontwikkeling van andere logistieke concepten. Stedelijke distributie en de ontwikkeling van supply chain towers zijn daarvan goede voorbeelden.

 

Wanneer u eens in gesprek zou willen gaan over de verschillende mogelijkheden en over wat wij eventueel voor elkaar zouden kunnen betekenen, dan kan dat vanzelfsprekend. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend.
Neem dus gerust contact met ons op, wij maken graag tijd voor u vrij.

DTm Pre Logistics|Alle rechten voorbehouden
Privacybeleid|Disclaimer|Sitemap