De Gemeente

“Het begrip stedelijke distributie, met leveringen aan detailhandel maar ook aan industriële bedrijven en particulieren, speelde al langere tijd binnen onze gemeente. We zijn ons volledig bewust van onze medeverantwoordelijkheid en willen ons dan ook zo goed mogelijk inzetten om dit in goede banen te leiden.

 

Ook werden we benaderd door verschillende vervoerspartijen die daar een rol in zouden willen spelen. Maar juist omdat we die verantwoordelijkheid hebben, wilden we ook een onafhankelijke visie. Gesprekken met vervoerders zijn heel belangrijk, maar geven ook een eenzijdig beeld. Erik Hengstman van DTm Pre Logistics bleek voor ons daarin een belangrijke schakel.

 

Als onafhankelijke en neutrale derde, heeft hij ervoor gezorgd dat er nieuwe aanknopingspunten kwamen en er meer wederzijds begrip ontstond tussen alle betrokkenen. De gesprekken met de vervoerders hebben daardoor meer diepgang gekregen en voor de oplossingen ontstond een breder perspectief. We werken daarin nu prettig samen.

 

We kunnen steeds vaker ”out-of-the-box” denken en daardoor komt er bijvoorbeeld ook meer oog voor andere vervoersmodaliteiten, zoals de weg over het water. Maar het belangrijkste binnen deze samenwerking is voor mij nog steeds het toegenomen respect en wederzijds begrip.”

DTm Pre Logistics|Alle rechten voorbehouden
Privacybeleid|Disclaimer|Sitemap